google-site-verification=zdO0oiB1SR5UpaCWcf4btW45S-qEmzn6DsseEhl4a7k
top of page
בואו נשב לקפה

היתרי בנייה    לליגליזציה

ללגליזציה  - אישור מצב קיים. חוק התכנון והבנייה קובע  שכל מבנה קבע דרוש בהיתר. החוק מאפשר גם להסדיר חריגות בנייה קיימות ללא היתר. 

ראשית כל יש לברר את זכויות הבניה על המגרש המדובר  ולבדוק האם ניתן לאשר את החריגות במסגרת הקיימת. 

במידה והחריגות ניתנו לאישור, מכינים את כל התכניות והאישורים הנדרשים. 

אם אתם צריכים ייעוץ או הגשת בקשה לאישור חריגות הבנייה, מוזמנים ליצור קשר ואשמח לעזור לכם. 

S.V ARCHITECTURE / DESIGN / 3D 

bottom of page